Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng

Ngày 5/4, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng đợt 2 năm 2022.
Bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng đợt 2 năm 2022
Trong 5 ngày, 25 học viên là quần chúng ưu tú thuộc các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Điện Biên Phủ đã tham gia học tập và nghiên cứu 6 nội dung cơ bản gồm: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Lịch sử ra đời và phát triển Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Tổ chức học tập thực tế, lao động công ích và kiểm tra viết bài thu hoạch. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học./.

Tác giả bài viết: Thanh Tùng - Trung tâm VH-TrT-TrH thành phố