Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng đợt 4, năm 2021

Chiều 06/4, tại nhà văn hóa phường Tân Thanh, Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị thành phố tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 38 học viên là đối tượng kết nạp Đảng thuộc các Chi, Đảng trực thuộc Thành ủy Điện Biên Phủ.
Đ/c Chử Thị Thủy- Phó Bí thư thường trực Thành ủy trao giấy chứng nhận cho các học viên
Sau 6 ngày học tập, các học viên được bồi dưỡng các nội dung lý luận chính trị cơ bản về: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nghe thông tin về tình hình thời sự trong nước… đồng thời mỗi học viên phải viết bài thu hoạch.
 

Đ/c Đặng Việt Hùng- Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo- Giám đốc Trung tâm
bồi dưỡng chính trị thành phố trao giấy chứng nhận cho các học viên

Kết thúc khóa học 38 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học, trong đó có 20 học viên đạt loại giỏi, 18 học viên đạt loại khá.
 

Tác giả bài viết: Phạm Anh- Trung tâm VH-TT-TH thành phố