Công an thành phố Điện Biên Phủ triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

Ngày 03/01/201, Đảng ủy Công an thành phố Điện Biên Phủ tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.
Công an thành phố Điện Biên Phủ triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

Trên 130 cán bộ đảng viên chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an thành phố học tập quán triệt 4 nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.
 


          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Vũ Tiến Dũng- Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố Điện Biên Phủ nhấn mạnh: Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đơn vị thực hiện học tập nghiêm túc nghị quyết theo quân lệnh. Đồng thời, nắm bắt những vấn đề cơ bản, trọng tâm và được cụ thể hóa vào chương trình hành động trong toàn lực lượng; góp phần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong lực lượng Công an nhân dân kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng./.

 

Tác giả bài viết: Lan Anh- Đài TPĐBP