Đảng bộ phường Mường Thanh: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Đảng bộ phường Mường Thanh với 40 chi bộ trực thuộc, 770 đảng viên. Đồng với lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, bởi - xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.
Đ/c Lâm Văn Năm - Bí thư Thành uỷ tặng giấy khen cho cán bộ, đảng viên,  nhân dân các dân tộc phường Mường Thanh nhân kỷ niệm 20 năm thành lập phường.
          Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
        Đảng ủy phường tập trung giáo dục nâng cao nhận thức chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho 100% tổ chức cơ sở Đảng, trên 98% cán bộ, đảng viên. Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI). Đảng bộ đã cụ thể hóa xây dựng chương trình, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đảm bảo các bước theo Kế hoạch của Thành uỷ. Điểm nổi bật là 40 chi bộ trực thuộc tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, có kế hoạch sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm.
 
Đảng bộ phường Mường Thanh tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười
Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa  XI)  
          Tiến hành công tác tổ chức, cán bộ.
         Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V, Đảng ủy phường phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy tiến hành khảo sát đánh giá tình hình hoạt động các chi bộ đảng xây dựng Nghị quyết chuyên đề "Xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ giai đoạn 2013- 2015". Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng ủy phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra và dân vận cho trên 150 đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ. Chủ động triển khai, bổ sung quy hoạch cán bộ (nhiệm kỳ 2010-2015), xây dựng quy hoạch cán bộ (nhiệm kỳ 2015-2020). Coi trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, sinh viên tốt nghiệp, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nhiệm kỳ V đã có 7 đảng viên tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị, 6 cán bộ tốt nghiệp và đang học đại học, 4 cán bộ được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.
          Chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên.
Trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên. Các chi bộ xây dựng tiêu chí, biểu điểm cụ thể để hướng dẫn đánh giá, phân loại TCCSĐ và đảng viên sát thực hơn. Gắn việc kiểm điểm, đánh giá hàng năm với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 41 đảng viên mới; 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (trong đó 15% chi bộ đạt TSVM tiêu biểu); 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Đảng bộ 5 năm liền được Thành ủy công nhận đạt trong sạch vững mạnh.
        Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015 và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng bộ phường Mường Thanh phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Triển khai thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Đảng bộ phường lãnh chỉ đạo 40 chi bộ tổ chức thành công Đại hội. Đồng thời tổ chức nghiêm túc việc học tập, tham gia các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và tham gia Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ thành phố. Chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo sự thành công Đại hội Đảng bộ phường Mường Thanh khóa VI nhiệm kỳ 2015 -2020 sẽ được tiến hành vào trung tuần tháng 5/2015./.

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải