Đảng bộ phường Mường Thanh sau một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị

Sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ phường Mường Thanh bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên.

       Đảng bộ đã xây dựng và triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa cụ thể, sát với thực tế của địa phương; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng ở các chi bộ. Kết quả đã có 98% đảng viên của 32 chi bộ trong toàn Đảng bộ tham gia học tập Chỉ thị 05. Thông qua quán triệt học tập, cán bộ đảng viên đã nhận thức đúng yêu cầu, mục đích, nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

         Bằng nhiều hình thức các chi bộ cơ sở đã tích cực phát động các phong trào thi đua để mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc làm cụ thể thiết thực trong cuộc sống hàng ngày như: Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… đã tích cực vận động hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa theo tiêu chí nông thôn mới mà trước hết mỗi đảng viên là người đi tiên phong, đi đầu trong các phong trào này.

         Trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lựa chọn 02 lĩnh vực nổi cộm, nhiều phức tạp, trên địa bàn phường để tập trung chỉ đạo giải quyết bao gồm:

         Lĩnh vực đất đai: Ban Thường vụ Đảng uỷ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp nhận giải quyết đơn thư là 16 vụ, đã  phối hợp với các phòng chức năng của thành phố giải quyết 4 đơn; tiến hành hòa giải 11 vụ, trong đó hòa giải thành là 4 vụ; giải quyết 01 đơn đề nghị.

       Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thịBan thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBND tiến hành vận động Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả: Đã vận động thành công 05 hộ gia đình thuộc tổ 25 hiến đất làm đường bê tông tổ dân phố; vận động 39 hộ gia đình thuộc tổ 23 bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường Hoàng Văn Thái đi ngã tư Khe Chít - Noong Bua.

       Khối cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước: Uỷ ban nhân dân phường đã ban hành Quy chế làm việc về tăng cường chấn chỉnh kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan phường thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp… Qua đó, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức có sự chuyển biến tích cực; chất lượng công tác được nâng lên, góp phần thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

        Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung như: quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn kinh phí chi thường xuyên; nguồn vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc gắn với nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo ở cơ sở; tiết kiệm trong chi tiêu tài chính công, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế  hành chính một cửa, xây dựng tác phong làm việc khoa học, kỷ luật, kỷ cương, giải quyết công việc đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả, đúng nguyên tắc, đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho công dân, không gây phiền hà, sách nhiễu Nhân dân.

        Qua học tập cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và quần chúng Nhân dân đã nắm vững được những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng bộ phường trong sạch vững, vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Quang Sai