Đảng bộ phường Noong Bua tổng kết công tác năm 2017

Ngày 22/01/2018, Đảng bộ phường Noong Bua tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2017; Triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Đảng bộ phường Noong Bua tổng kết công tác năm 2017

Năm 2017, Đảng bộ phường Noong Bua đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng tiếp tục được quan tâm, chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ phường đã tổ chức cho cán bộ đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Năm 2017, Đảng bộ phường đã chú trọng và tăng cường củng cố đội ngũ cán bộ từ phường đến các tổ dân phố, bản đủ về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường, Đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017-2020; Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, kiện toàn chức danh chủ tịch UBMTTQ phường, nhiệm kỳ 2014-2019 theo quy định.

         Đảng bộ phường tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; học tập chuyên đề  Chỉ thị số 05-CT/TW  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.  Phối hợp tổ chức 03 lớp học tập chuyên đề về: “ Công cuộc đổi mới- Công trình sáng tạo lớn của Đảng”; thông tin thời sự 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2017; tổ chức 05 lớp tập huấn về kỹ năng hòa giải cơ sở, tuyên truyền Luật đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác tuyên giáo và công tác xây dựng Đảng năm 2017. Cử 5 đồng chí học lớp Trung cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí học đại học, 11 đồng chí theo học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, 03 quần chúng đi học lớp nhận thức về Đảng, 05 Đảng viên đi học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, xét chuyển chính thức cho 03 đảng viên, xét đề nghị kết nạp 3 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển sinh hoạt cho 30 đảng viên; đề nghị cấp trên xét truy tặng huy hiệu Đảng cho 41 đồng chí; xác nhận 47 lý lịch xin vào Đảng, xác nhận trên 400 phiếu Đảng viên cư trú theo quy định 76 của Bộ chính trị. Đảng bộ đề ra các mục tiêu và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

 
         Tại hội nghị, Đảng ủy phường Noong Bua đã tặng giấy khen cho 4 chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; 40 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.
 

Tác giả bài viết: Lê Huyền- Phường Noong Bua