Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ khóa VII

Ngày 27/7, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 7. Đồng chí Hà Quang Trung- UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ chủ trì hội nghị.
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ khóa VII
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình như: Báo cáo kết quả giải quyết công việc giữa hai kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Tờ trình số 1334 của UBND thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021, theo đó tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 sẽ giảm xuống còn 122 tỷ 555 triệu đồng so với 123 tỷ 354 triệu đồng đã được HĐND thành phố Quyết định tại kỳ họp thứ 15, khóa V. Bổ sung danh mục một số công trình của thành phố. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn năm 2021. Tờ trình số 1335 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 với tổng nguồn vốn trên 70,2 tỷ đồng. Hội nghị cũng đã nghe quán triệt một số Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.
 
Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Quang Trung đề nghị UBND thành phố và các đơn vị, UBND các xã, phường liên quan rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo tờ trình, trình tại Hội nghị. Đồng thời, tập trung bám sát các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng giải pháp, lộ trình tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.


Tác giả bài viết: Thanh Tùng- Trung tâm VH-TT-TH thành phố