Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ khóa VII

Ngày 13/3, Ban thường vụ thành ủy Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cư trú trên địa bàn vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ khóa VII
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Có 13/15 chỉ tiêu đã cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; trong đó, một số chỉ tiêu đạt cao như: Hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM tại 2 xã Thanh Minh và Tà Lèng; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 82,5 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,3% …

Tại hội nghị có 9 ý kiến phát biểu, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo Báo cáo khẩn trương, chất lượng và khoa học, thể hiện sự sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Dự thảo báo cáo đã xác định chủ đề, kết cấu, bố cục, nội dung hợp lý, cân đối; khối lượng dữ liệu lớn. Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2025; xây dựng kế hoạch phát triển cho 4 xã mới sáp nhập vào thành phố; phương hướng phát triển thế mạnh du lịch trên địa bàn thành phố; hợp nhất nội dung đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội với công tác quy hoạch, phát triển đô thị; công tác xây dựng đảng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Khắc Quân-UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Điện Biên Phủ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu; cảm ơn các đại biểu đã tích cực tham gia, thể hiện rõ chính kiến cá nhân, tinh thần trách nhiệm cao, được thảo luận dưới nhiều góc nhìn khác nhau, có sự so sánh từ nhiệm kỳ trước để rút ra những vấn đề cần lưu ý. Đồng chí giao Văn phòng thành ủy tổng hợp nội dung các ý kiến tham gia để bổ sung vào báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
/.

Tác giả bài viết: Thanh Tùng- Trung tâm Văn hoá-TT-TH thành phố