Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 3 năm 2021

Sáng ngày 18/3, tại nhà văn hóa xã Mường Phăng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Điện Biên Phủ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 3 năm 2021.
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 3 năm 2021
Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị có 54 quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ xã Mường Phăng- thành phố Điện Biên Phủ. Trong thời gian 6 ngày (từ ngày 18/3 đến 25/3), các học viên được học tập và nghiên cứu các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề về thế giới và trong nước thời đại hiện nay. Ngoài ra các học viên còn được bồi dưỡng chuyên đề về lịch sử Đảng bộ tỉnh Điện Biên, nghe thông tin thời sự, thảo luận, ôn tập, học tập thực tế tại Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thông qua lớp học, nhằm giúp quần chúng ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử hào hùng của dân tộc. Từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.


Tác giả bài viết: Thanh Hoa- Trung tâm VH-TT-TH thành phố