Phường Mường Thanh: Tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ngày 22/01/2018, Đảng uỷ phường Mường Thanh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Các đại biểu dự hội nghị
         Đảng uỷ phường Mường Thanh có 40 chi bộ trực thuộc, 968 đảng viên và 1.720 đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú theo quy đinh 76 của Bộ chính trị. Năm 2017, Đảng uỷ phường lãnh đạo phường phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội, an ninh, quốc phòng; hoàn thành 12/12 mục tiêu đề ra; 90% cán bộ, đảng viên học tập các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, khoá XII. Giới thiệu 20 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, xét đề nghị kết nạp 13 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 5 đảng viên, tiếp nhận đảng viên và chuyển Đảng 132 đồng chí; trao Huy hiệu Đảng cho 127 đồng chí. Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2017 có: 40 chi bộ đạt trọng sạch vững mạnh, 789 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 112 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho  đảng viên học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

        Năm 2018, Đảng ủy phường đề ra 10 mục tiêu cụ thể và 5 giải pháp trọng tâm, nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, phát triển kinh tế -xã hội bền vững; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng uỷ, chi bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

 

 
        Nhân dịp này, Đảng uỷ phường trao quyết định công nhận 40 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trong đó 8 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đảng uỷ phường tặng giấy khen cho 112 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
 


 

Tác giả bài viết: Lan Anh- Đài TPĐBP