Phường Thanh Bình tăng cường công tác phát triển đảng viên

Bà Ðào Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Ðảng bộ phường Thanh Bình (TP. Ðiện Biên Phủ) cho biết: Hiện nay, Ðảng bộ phường có trên 480 đảng viên, sinh hoạt ở 22 chi bộ trực thuộc, gồm: 16 chi bộ tổ dân phố, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ cơ quan, 1 chi bộ Công an phường và 1 chi bộ doanh nghiệp. Nhận thức vai trò quan trọng của công tác phát triển đảng viên, Ðảng ủy phường đã bám sát Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ phường, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, đặc biệt là các bước triển khai từ giới thiệu tạo nguồn đến bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Từ đó, xây dựng đội ngũ đảng viên tăng về số lượng, mạnh về chất lượng.
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Hợp tác xã vận chuyển khách, hàng hóa và dịch vụ TP. Ðiện Biên Phủ.

        Ðể làm tốt công tác phát triển Ðảng, hàng năm, Ðảng ủy phường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên chú trọng tạo nguồn phát triển đảng. Nguồn phát triển đảng viên chủ yếu là những quần chúng ưu tú từ các tổ chức, như: Ðoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, các chi bộ tổ dân phố và trường học... Mỗi tổ chức đoàn thể có nhiệm vụ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, kịp thời phát hiện, lựa chọn hội viên tiêu biểu trên các mặt công tác, có chí hướng, động cơ phấn đấu vào Ðảng. Từ đó có kế hoạch, tạo điều kiện giáo dục, bồi dưỡng hội viên trở thành quần chúng ưu tú. Hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ những mặt mạnh, mặt hạn chế để chi bộ đưa ra đánh giá, góp ý. Ban Chấp hành Ðảng bộ phường Thanh Bình còn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể, chính trị xây dựng kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng về chính trị tư tưởng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua các lớp học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, có sự chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Ðặc biệt là đối với quần chúng ưu tú, thông qua đó hình thành động cơ, chí hướng phấn đấu và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

        Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ phường, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra mục tiêu kết nạp 25 đảng viên mới. Từ năm 2015 đến nay, Ðảng ủy phường đã xét trình cấp trên kết nạp 14 đảng viên. Không chỉ tăng cường về số lượng mà chất lượng đảng viên cũng được nâng cao. Ðiều này có thể thấy rõ qua việc đảng viên mới được kết nạp đều nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, được quần chúng tín nhiệm. Qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2016, có 22 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; trong đó, 6 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Ðảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
 

Tác giả bài viết: Mai Phương

Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ