TP. Điện Biên Phủ: Tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp.

Ngày 7/1/2020, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị cán bộ Thành phố quán triệt, triển khai Kế hoạch về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị .
Tại hội nghị đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí  Ủy viên Ban Thường vụ: Lê quang Xuyến, Trưởng Ban Tổ chức; Nguyễn Hồng, Chủ nhiệm y ban Kiểm tra trực tiếp giới thiệu: Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của: Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Điện Biên, Thành ủy Điện Biên Phủ về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoach Đại hội Đảng bộ các cấp
tiến tới Đại hội XIII của Đảng

 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Tiến Dũng nhấn mạnh: Với tinh thần tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã triển khai, quán triệt quan điểm, định hướng, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và  công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thành phố Điện Biên Phủ. Vì vậy cùng với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, các cấp ủy Đảng tập trung làm thật tốt các công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự cho Đại hội. Đại hội các cấp phải được tiến hành một cách nghiêm túc, chu đáo. Từng cấp ủy  xây dựng chương trình, kế hoạch; thành lập các tiểu ban giúp cấp ủy trong quá trình Đại hội. Đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh  hình thức, tránh lãng phí. Theo đó từng Đảng bộ tích cực  triển khai, thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 03 ngày 17/12/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy./.
 

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải