TP. Điện Biên Phủ: Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày dân vận của Đảng

Ngày 08/10, Ban Dân vận Thành ủy Điện Biên Phủ tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và tuyên dương điển hình Dân vận khéo giai đoạn 2015 – 2020.


90 năm trải qua các thời kỳ, các giai đoạn lịch sử, công tác Dân vận của Đảng đã góp phần quan trọng, vận động đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo nên sức mạnh to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành dân vận của Đảng đã đạt được những thành tích to lớn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân.
Trong những năm qua, Ban dân vận Thành ủy đã làm tốt chức năng tham mưu, định hướng, phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Dân vận được Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt trong phong trào thi đua “Dân Vận Khéo: giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn thành phố đã có sức lan tỏa được đông đảo các tầng lớp nhân dân dồng tình hưởng ứng. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 50 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố hoàn thành 12/15 mục tiêu chủ yếu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI đã đề ra.


Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Dân vận thành ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả có trọng tâm trọng điểm, không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua nhất là thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII. Nhân dịp này, đã có 29 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”, 01 tập thể được tặng Bằng khen; 12 tập thể, 11 cá nhân được nhận giấy khen vì có thành tích trong phong trào thi đua Dân vận khéo./.
 

Tác giả bài viết: Phạm Anh - Trung tâm VH-TrT-TrH thành phố