Thành ủy Điện Biên Phủ: Bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

Ngày 6/4. Thành ủy Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hà Quang Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Chử Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo chủ chốt của thành phố.
Thành ủy Điện Biên Phủ: Bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Thành ủy Điện Biên Phủ được Tỉnh ủy phê duyệt với cơ cấu số lượng 13 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; tại Đại hội Đảng bộ thành phố đã bầu 11 Ủy viên. Căn cứ cơ cấu Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025; căn cứ quy hoạch ủy viên Ban thường vụ Thành ủy đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy. Tại hội nghị đã thông qua cơ cấu, tiêu chuẩn nhân sự giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên BTV Thành ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 bước. 

Với tinh thần tập trung dân chủ, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã bỏ phiếu nhất trí 100% giới thiệu bổ sung đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố để bầu vào Ủy viên BTV Thành ủy thành phố Điện Biên Phủ, khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tác giả bài viết: Thanh Hoa - Trung tâm VH-TrT-TrH thành phố