Đại hội Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ lần thứ VII thành công tốt đẹp.

Ngày 14 và 15/8/ 2020, Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thành Đô, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh, Đại biểu các ban xây dựng Đảng tỉnh và 300 đại biểu ưu tú đã về dự Đại hội.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Mùa A Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội
Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ: 5 năm 2015 - 2020, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, thu nhập bình quân 82,5 triệu/ người/năm. Thực hiện cơ cấu kinh tế đúng định hướng. Tỷ trọng thương mại, du lịch, dịch vụ 63,2%; công nghiệp xây dựng 34,6%; nông, lâm nghiệp 2,2%. Toàn Thành phố với trên 6.900 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Thu ngân sách đạt kế hoạch Tỉnh giao. Triển khai hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015-2020. Hoàn thiện hồ sơ chương trình phát triển đô thị Thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới. Tập trung tuyên truyền, vận động, chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình trọng điểm: Dự án đại lộ 60m; Hạ tầng kỹ thuật khung; Dự án 2 cầu qua sông Nậm Rốm; Chương trình đô thị miền núi phía Bắc… Về cơ bản các dự án đạt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, Dự án nâng cấp cảng hàng không Điện Biên đã được quy hoạch và đang triển khai....   
 
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội thu được những kết quả quan trọng, an sinh xã hội được bảo đảm. Giữ vững kết quả phổ cập đúng độ tuổi, phổ cập THCS và THPT, luôn xứng đáng là ngọn cờ đầu trong công tác giáo dục, đào tạo của Tỉnh Điện Biên. Đã có 94% trường công lập đạt trường chuẩn Quốc gia (trong đó 64% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II); 100% trạm y tế xã, phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2010 -2020. Nỗ lực trong "Cuộc chiến" xóa đói giảm nghèo từ 1,35% năm 2016 xuống còn 0,3% năm 2020. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại không ngừng được mở rộng đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Hàng năm: Trên 70% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở Đảng yếu kém; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp gần 500 đảng viên mới. Triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 
 
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ lần thứ VII.
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí  Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương thành tích mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Thành phố Điện Biên Phủ đạt được trong nhiệm kỳ qua.  Đồng thời chỉ rõ những hạn chế mà Đảng bộ cần khắc phục.  Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí  Phó Bí thư  Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhìn  tổng thể, đối chiếu với yêu cầu công cuộc đổi mới của đất nước và của tỉnh, Thành phố Điện Biên Phủ cần nỗ lực vươn lên ngang tầm yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xây dựng quyết tâm chính trị cùng các biện pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện 15 mục tiêu Đại hội VII đề ra. Theo đó Đảng bộ cần xác định rõ lợi thế, chọn khâu đột phá vào những lĩnh vực trọng tâm. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý của chính quyền, phát huy vai trò làm chủ, chức năng giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường tiềm lực quốc phòng, quân sự đảm bảo giữ vững ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tập trung chỉ đạo các công trình trọng điểm. Làm tốt công tác đối ngoại. Phát huy truyền thống đoàn kết, xứng đáng với truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng...

Đại hội xác định quan điểm chỉ đạo trong giai đoạn 2020 - 2025 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền. Chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm. Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.Thực hiện thắng lợi 15 mục tiêu, thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/người/năm. Không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng, quân sự và mở rộng hợp tác đối ngoại. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

 

Ban chấp hành Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ khóa VII, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội.
 
Với tinh thần: Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển; Đại hội bầu 39 đồng chí vào BCH ( để khuyết 2), 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng bộ thành phố. Bầu 38 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV. Đồng chí Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  tái cử giữ chức Bí thư Thành ủy. Các đồng chí: Lê Tiến Dũng; Chử Thị Thủy giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm Đại hội Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ lần thứ VII đã thành công tốt đẹp./.                                    


Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải