Hội Nông dân thành phố: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2017

Ngày 18/4/2017, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Điện Biên Phủ tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội nông dân cơ sở năm 2017. Trên 100 học viên là hội viên nông dân; chủ tịch, phó chủ tịch Hội nông dân các phường: Noong Bua, Him Lam, Tân Thanh, xã Thanh Minh, xã Tà Lèng đã đến học tập.
Hội Nông dân thành phố: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2017
       Tại lớp tập huấn, các học viên được học tập các nội dung: Chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017 "Học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kỹ thuật trồng cây Mít Thái và một số nội dung khác,... Tại đây các học viên được trao đổi, thảo luận cùng báo cáo viên và nghe giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở.

       Qua lớp tập huấn đã giúp cán bộ Hội nông dân cơ sở và các hội viên hiểu rõ về vị trí, vai trò, chức năng của cơ sở Hội; các kỹ năng, phương pháp công tác của cán bộ Hội cơ sở, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hiện nay.  

Tác giả bài viết: Vân Anh - Trung tâm BDCT TP