Hội Văn học nghệ thuật TP. Điện Biên Phủ: Tập huấn chuyên sâu về Văn học.

Ngày 15/12/2019, Hội Văn học nghệ thuật TP. Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về Văn học với chủ đề: Nội dung cốt truyện và nhân vật trong truyện ngắn.
Quang cảnh hội nghị tập huấn chuyên sâu về Văn học
Thông qua tập huấn và trao đổi các văn nghệ sỹ hiểu sâu sắc hơn, cốt truyện là cái lõi của truyện, là chất liệu, sự kiện tác động đến số phận tính cách của nhân vật. Đó là sợi dây liên kết các mối quan hệ của nhân vật, được tổ chức, sắp xếp các sự việc diễn ra, qua đó nhằm bộc lộ chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Cốt truyện vận động thay đổi trong sự phát triển của thể loại. Nhân vật có vai trò quan trọng hàng đầu trong tác phẩm. Đây là linh hồn, tiêu chí, thước đo giá trị tác phẩm, tác giả, xu hướng và thời đại văn học. Nhân vật là nơi tập trung mọi giá trị tư tưởng nghệ thuật; là linh hồn của mỗi tác phẩm, là phương diện quan trọng để tìm hiểu đặc điểm, cá tính sáng tạo của nhà văn...


Chủ tịch Hội VHNT  thành phố Điện Biên Phủ ông Nguyễn Duy Tiến ( bên tráii)
trao Quyết định kết nạp cho  hội viên mới.

 
Trên cơ sở kiến thức đã học, tin tưởng sẽ có nhiều tác phẩm văn học phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn học của công chúng trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị tập huấn, Hội Văn học nghệ thuật TP. Điện Biên Phủ tiến hành kết nạp 2 hội viên mới./.


 

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải