Hội người cao tuổi TP. Điện Biên Phủ: Tổ chức tập huấn công tác Hội

Trong 2 ngày 28, 29/10, tại nhà văn hóa phường Him Lam, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Hội Người cao tuổi cho trên 60 cán bộ Hội Người cao tuổi phường Him Lam và xã Thanh Minh.
Hội người cao tuổi TP. Điện Biên Phủ: Tổ chức tập huấn công tác Hội
Tại lớp tập huấn các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản gồm: Triển khai quán triệt học tập nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025; Công tác chăm sóc sức khỏe NCT,  thông tin về tình hình dịch bệnh Covid – 19, thực hiện 5k của Bộ y tế; Luật dân sự, luật thừa kế, di chúc.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Hội NCT cơ sở nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội, nắm bắt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kiến thức, thông tin, nghiệp vụ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, cập nhật các thông tin về chế độ, chính sách liên quan đến Người cao tuổi để từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai các hoạt động và vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế của địa phương góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Người cao tuổi ở cơ sở./. 

Tác giả bài viết: Thanh Hoa - Trung tâm VH-TrT-TrH thành phố