Phường Tân Thanh: Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021

Trong 2 ngày 15-16/9, phường Tân Thanh tiến hành Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Thành phần tham gia Diễn tập gồm: Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, BCH Quân sự, Công an phường, các đoàn thể, đại diện lãnh đạo Tổ dân phố trên địa bàn.
Phường Tân Thanh: Diễn tập chiến đấu phòng  thủ năm 2021
Cuộc Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Tân Thanh năm 2021 gồm  3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng và sang thời chiến. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ, xử trí tình huống, đánh địch tiến công đường bộ, dẹp bạo loạn.

Quá trình thực hành diễn tập thực hiện đúng cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu. Từng thành viên trong khung diễn tập thể hiện tốt về nội dung, đảm bảo xúc tích, ngắn gọn về thời gian, kỷ luật, tác phong nghiêm túc. Cuộc Diễn tập hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.
 

Đánh giá  về cuộc diễn tập, bà Lê Thị Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban tổ chức diễn tập khẳng định: Với sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, lực lượng và cơ sở vật chất. Cuộc diễn tập đã an toàn,  thành công, đảm bảo đúng nguyên tắc, trọng tâm đề ra. Thông qua  diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021, tiếp tục nâng cao nhận thức của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn phường về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành, phối hợp, hiệp đồng của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Quân sự, Công an và Nhân dân trong xây dựng  khu vực phòng thủ. Góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc địa bàn  trong mọi tình huống; làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đảm bảo giữ vững sự ổn định về chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  Đánh giá chung cuộc diễn tập đạt loại Giỏi.

Nhân dịp này UBND Tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân, thuộc đơn vị phường Tân Thanh vì đã có có thành tích xuất sắc trong Cuộc diễn tập năm 2021./.

 

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải