TP. Điện Biên Phủ: Hội nghị lấy ý kiến vào phương án Quy hoạch sử dụng đất

Ngày 15/6, UBND thành phố Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào phương án Quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030.
TP. Điện Biên Phủ: Hội nghị lấy ý kiến vào phương án Quy hoạch sử dụng đất
Trên cơ sở đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, UBND thành phố Điện Biên Phủ lên phương án quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030. Theo phương án quy hoạch sử dụng đất năm 2021, thành phố có 27.370ha đất nông nghiệp; 3.263ha đất phi nông nghiệp; 23,9ha đất chưa sử dụng. Dự kiến, thành phố sẽ chuyển mục đích sử dụng 1.100ha từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; giảm 6,5ha diện tích đất chưa sử dụng.

Tại hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến phát biểu đề nghị Thành phố bố trí đất quy hoạch xây dựng mở rộng thêm diện tích các trường học; bổ sung đất cho các nhà văn hóa; quy hoạch lại diện tích đất quân sự, đất nghĩa trang và khu trung tâm thể dục thể thao thành phố.... Việc quy hoạch sử dụng đất làm căn cứ quan trọng của kế hoạch sử dụng đất hằng năm, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Mặt khác, là cơ sở để quản lý nhà nước đạt hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của năm 2021 và đến năm 2030.

 

Tác giả bài viết: Thanh Tùng- Trung tâm VH-TT-TH thành phố