Tập trung sản xuất vụ đông xuân

Là một trong những vụ sản xuất quan trọng mang tính quyết định sản lượng lương thực trong năm, đến thời điểm này, TP. Điện Biên Phủ đang triển khai chỉ đạo các xã, phường tập trung dồn sức sản xuất vụ đông xuân để đạt kết quả cao.
Người dân xã Mường Phăng (TP. Điện Biên Phủ) chăm sóc lúa.
Mường Phăng là xã thuần nông, đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; toàn xã hiện có 1.150 hộ, 5.548 nhân khẩu, diện tích sản xuất lúa nước 215ha. Để vụ đông xuân gieo cấy đạt cả về diện tích, theo đúng lịch thời vụ đề ra, xã đã tập trung đưa ra các giải pháp cụ thể, như: Tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể, chỉ đạo các thôn, bản chủ động trong công tác làm đất, gieo cấy; xây dựng phương án sản xuất gắn với các vụ khác trong năm để tạo thành chuỗi luân canh hợp lý, vụ trước tạo điều kiện cho sản xuất ở vụ sau. Đối với các thôn, bản xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, sát thực và chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất tại địa bàn; tuân thủ tốt lịch thời vụ và cơ cấu giống, chủ động triển khai kế hoạch, phương án sản xuất vụ đông xuân.

Ông Lò Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng cho biết: Xã đang tập trung chỉ đạo nông dân chăm sóc, bảo vệ 215,2ha lúa trên địa bàn. Hiện nay, cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, bà con đã cơ bản bón thúc xong đợt 1, đang chuẩn bị bón thúc giai đoạn 2 và chủ động đảm bảo về nguồn nước. Nhìn chung, toàn bộ diện tích lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt, chưa có sâu bệnh xuất hiện phá hoại.

Đến thời điểm này, nhân dân các xã, phường trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ đã hoàn thành việc gieo cấy lúa 1.073,67ha đã được phủ kín một màu xanh của lúa. Để đảm bảo lúa sinh trưởng, phát triển tốt, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để bà con nông dân tập trung ra đồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, giữ đủ mực nước, bón phân đúng liều lượng, giúp các trà lúa xuân phát triển xanh tốt. Chủ động giành thắng lợi vụ lúa đông xuân, ngay từ đầu vụ, thành phố đã tập trung chỉ đạo các xã, phường huy động mọi lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo mạ và chuẩn bị vật tư nông nghiệp cho sản xuất vụ chiêm xuân; chỉ đạo Phòng Kinh tế thành phố chú trọng hướng dẫn các địa phương về cơ cấu giống, lịch thời vụ và các biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa xuân; tập trung sử dụng các giống lúa có năng suất, chất lượng và ít nhiễm sâu bệnh; tập trung chỉ đạo chuyển dịch mùa vụ, cơ cấu cây trồng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp… Đối với cấy lúa, mỗi xã chỉ cơ cấu từ 3 - 4 giống chủ lực, cơ cấu 1 - 2 loại giống cùng trà, có thời gian sinh trưởng tương đương, chỉ đạo gieo cấy cùng thời điểm, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch. Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa của các xã, phường đang trong quá trình phát triển và đẻ nhánh; đây là thời kỳ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống cây lúa và quá trình tạo năng suất của cây lúa sau này. Vì vậy, bà con nông dân đang tích cực dẫn nước, phòng trừ sâu bệnh, kết hợp với làm cỏ sục bùn để lúa sinh trưởng, phát triển, đẻ nhánh đạt tỷ lệ cao, hạn chế bệnh nghẹt rễ, ngộ độc hữu cơ.

Bà Trần Thị Mai, Trưởng phòng Kinh tế TP. Điện Biên Phủ cho biết: Trong thời gian lúa đẻ nhánh cũng là giai đoạn ốc bươu vàng sinh trưởng và phát triển nhanh, bộ phận chuyên môn đã bám sát địa bàn, kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng của cây lúa và hướng dẫn người dân bón thúc tập trung, đảm bảo bón đúng, đủ về số lượng cũng như tỷ lệ các loại phân bón, phù hợp với thời kỳ sinh trưởng, phát triển. Do điều kiện thời tiết năm nay diễn biến phức tạp nên lúa rất dễ mắc các bệnh đạo ôn, tiêm lửa, đốm nâu, khô vằn... các xã, phường cần tập trung tuyên truyền, phổ biến để bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng của cây lúa để phát hiện sớm sâu bệnh hại, chủ động có biện pháp phòng trừ. Các địa phương cũng chủ động chống hạn theo phương án tập trung nạo vét kênh mương, tu sửa các công trình thủy lợi để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất vụ đông xuân.
 

Tác giả bài viết: Minh Thảo

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn