Ban chỉ huy quân sự thành phố Chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ - TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày 25 tháng 4 năm 2015, Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần đợt thứ 11 cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Căm Pu Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Ban chỉ huy quân sự thành phố Chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ - TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính Phủ
        Dự và chỉ đạo buổi có đồng chí Trung tá Hà Thế Khánh- Chính trị viên phó, Phó Ban chỉ đạo 24 thành phố Điện Biên Phủ và 33 đồng chí đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền chi trả đợt 11 là 160.400.000đ (Một trăm sáu mươt triệu bốn trăm ngàn đồng).
       Đại diện những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm Pu Chia, giúp bạn Lào. Ông Phạm Hồng Phú ở phường Nam Thanh phát biểu cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính Phủ, Quân đội đã quan tâm giải quyết các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng và xin hứa luôn phát huy tinh thần người quân nhân cách mạng, truyền thống của anh bộ đội “Cụ Hồ”, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng luôn giáo dục con cháu tích cực học tập, rèn luyện và chăm lo lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tác giả bài viết: Lê Thành- Ban CHQS thành phố