Ban chỉ huy quân sự thành phố Điện Biên Phủ tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho sĩ quan, quân nhân dự bị.

Ngày 27/6/2015, Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm quý II/2015 cho đội ngũ cán bộ sĩ quan, quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị dự bị động viên trên địa bàn thành phố. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí: Trung tá Nguyễn Phú Hải- Phó chỉ huy trưởng quân sự; đồng chí Trung tá Hà Thế Khánh- Chính trị viên phó Ban CHQS thành phố cùng 213 sỹ quan, quân nhân dự bị thuộc Thành phố quản lý.
Ban chỉ huy quân sự thành phố Điện Biên Phủ tổ chức sinh hoạt  và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho sĩ quan, quân nhân dự bị.
       Tại buổi sinh hoạt các đồng chí sỹ quan, quân nhân dự bị được nghe đồng chí Trung tá Hà Thế Khánh- Chính trị viên phó thông báo một số nội dung thông tin thời sự Quốc tế, trong nước; tình tình Biển đông trong thời gian qua; thông báo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố; đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Quân sự - Quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.


 
       Thừa ủy quyền của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, đồng chí: Trung tá Nguyễn Phú Hải- Phó chỉ huy trưởng quân sự Ban CHQS thành phố đã trao Quyết định giải ngạch cho 9 đồng chí sĩ quan dự bị đã hết tuổi phục vụ ngạch dự bị động viên theo Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.


 
       Các đồng chí cán bộ được giao đảm nhiệm công tác cán bộ, quân lực đã hướng dẫn  đăng ký, bổ sung hồ sơ sĩ quan, quân nhân dự bị, đồng thời chi trả phụ cấp trách nhiệm quý II/2015 cho đội ngũ cán bộ sĩ quan, quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị dự bị động viên trên địa bàn thành phố.
       Qua buổi tổ chức sinh hoạt, giúp các đồng chí sĩ quan, quân nhân dự bị có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tinh thần trách nhiệm trong quản lý đơn vị dự bị động viên, đảm bảo sẵn sàng động viên khi có lệnh./.

Tác giả bài viết: Lê Thành- Ban CHQS thành phố