Đại biểu HĐND thành phố Điện Biên Phủ tiếp xúc cử tri tại phường Nam Thanh trước kỳ họp thứ 13

Ngày 26/6/2020, Đại biểu HĐND thành phố Điện Biên Phủ tiếp xúc cử tri phường Nam Thanh trước kỳ họp thứ 13. Dự hội nghị có các đồng chí: Chử Thị Thủy- Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Quang Vinh- Chủ tịch HĐND phường; đại biểu HĐND thành phố ứng cử trên địa bàn phường; đại biểu HĐND phường; các cử tri của 18 phố, bản.
Đại biểu HĐND thành phố Điện Biên Phủ tiếp xúc cử tri tại  phường Nam Thanh trước kỳ họp thứ 13
Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Quang Đôn- Đại diện tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử trên địa bàn phường thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố và thông báo nội dung trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa V tới các cử tri.
 

Cử tri phường Thanh Trường phát biểu ý kiến tại hội nghị
 
Tại hội nghị các cử tri đã phát biểu các ý kiến, kiến nghị tập trung chủ yếu về các lĩnh vực: đất đai, môi trường, đô thị.

Đại diện tổ đại biểu HĐND thành phố, HĐND phường, các phòng ban chuyên môn thành phố đã trả lời một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các cử tri  chuyển cơ quan cấp trên xem xét, giải quyết theo quy định.


Tác giả bài viết: Thu Huyền- phường Nam Thanh