Đảng ủy Phường Tân Thanh: Tập huấn công tác Dân vận

Ngày 15/7/2020, Đảng ủy phường Tân Thanh, phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy Thành Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị tập huấn công tác Dân vận cho gần 100 đồng là: Chi ủy viên, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận và các chi hội trưởng đoàn thể trên địa bàn phường.
Quang cảnh hội nghị tập huấn công tác Dân vận
        Tại hội nghị tập huấn, các học viên được Báo cáo viên Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trực tiếp giới thiệu, quán triệt các nội dung: "Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và những vấn đề đặt ra đối với công tác Dân vận trong tình hình hiện nay"; chuyên đề "Dân vận chính quyền"; Công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nội dung của " năm dân vận chính quyền"…   
   
         Cùng với cung cấp kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm công tác Dân vận ở cơ sở. Trên cơ sở đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải