Danh sách điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn TP Điện Biên Phủ đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động

Danh sách điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
STT Tên điểm Tên chủ điểm Địa chỉ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Ghi chú
Cấp mới Thu hồi
1 NET 19 Trần Hoàng Long SN 19, phố 2, Phường Mường Thanh x    
2 AOE Đặng Thị Thu SN 77, phố 19, Phường Mường Thanh x    
3 GAME 80 Phạm Thị Xuân SN 60, phố 31, phường Mường Thanh x    
4 GAME CLUB Nguyễn Duy Hiển SN 189, phố 30, phường Mường Thanh x    
5 TIẾN LỢI Trịnh Thị Ngọc Huế SN 78, phố 20, phường Mường Thanh x    
6 MONACO Mai Đức Long SN 59, phố 31, phường Mường Thanh x    
7 GAME CLUB Trần Thúy Thành SN 49b, phố 31, phường Mường Thanh x    
8 AMD Cao Xuân Khoa SN 43, phố 20, phường Mường Thanh x    
9 AOE 2 Nguyễn Thị Xuân Phố 31, phường Mường Thanh x    
10 VIP GAME Chu Đình Hà SN 15, phố 20. phường Mường Thanh x    
11 NET 55 Bùi Thị Hải SN 55, phố 31, phường Mường Thanh x    
12 PHONG NHI Nguyễn Phương Nam SN 183, phố 30, phường Mường Thanh x    
13 ĐĂNG KHOA Nguyễn Đăng Khoa SN 03, phố 11, phường Thanh Bình x    
14 HỒNG NGỌC Trương Ngọc Thịnh SN 11, phố 9, phường Thanh Bình x    
15 VƯƠNG HƯNG NET Điêu Văn Vương Phố 15, phường Thanh Bình x    
16 DIAMOND Nguyễn Trung Kiên SN 11, phố 6, phường Thanh Trường x    
17 NET TIẾN VŨ Vũ Văn Tiến Phố 8, phường Thanh Trường x    
18 PERFECT Tăng Duy Thành SN 24, phố 12, phường Tân Thanh x    
19 NGỌC CƯỜNG Nguyễn Văn Cường SN 19, phố 4, phường Nam Thanh x    
20 Dịch vụ Internet Cao Quang Thắng SN 27B, phố 20, phường  Mường Thanh x    
21 GAME 67 Hà Sơn Tùng SN 67, phố 1, phường  Him Lam x    
22 THE SUN Vũ Ngọc Tiến SN 22B, phố 16, phường Him Lam x    
23 CYBER GAME Nguyễn Văn Phương SN 216B, phố 29, phường Mường Thanh x