Dấu ấn cấp ủy trong thực hiện các dự án trọng điểm

Mặc dù trải qua một năm với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao, chúng ta đã đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong đó nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đã được triển khai, thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Kết quả đó có dấu ấn quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy các cấp, Dự án Đường 60m đã hoàn thành các hạng mục chính ngay trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 giữa bộn bề khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, những diễn biến bất thường của thời tiết cực đoan, hơn lúc nào hết, Tỉnh ủy luôn xác định việc triển khai thực hiện tốt các công trình dự án trọng điểm sẽ tạo đòn bẩy quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp nêu cao vai trò lãnh đạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề lớn, vấn đề quan trọng; trong đó có việc chỉ đạo thực hiện tốt các công trình, dự án trọng điểm. Trong đó tập trung vào các Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên; Dự án Đường 60m; Hạ tầng kỹ thuật khung...

Giải phóng mặt bằng được xem là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai một dự án, song nhờ thay đổi phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị nên nhiều dự án trọng điểm của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Trước đó, phải thẳng thắn thừa nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quyết liệt, sự hạn chế trong công tác tuyên truyền, vận động; một bộ phận người dân có nhiều ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách; tinh thần làm việc, trách nhiệm, năng lực của một bộ phận công chức, viên chức còn hạn chế… Vì vậy khi cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị chuyên môn tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, kiểm đếm tài sản, áp giá đền bù không nhận được sự hợp tác của người dân, thậm chí một số đối tượng có biểu hiện chống đối.

Trước thực trạng này, Tỉnh ủy đã huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng vào cuộc quyết liệt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm, phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên. Đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và coi đó là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Trong rất nhiều cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng đều quyết liệt chỉ đạo với tinh thần chung là phấn đấu phải hoàn thành các dự án trong thời gian sớm nhất có thể. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị liên quan tập trung, chủ động giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là chính sách đền bù, tái định cư, đơn giá bồi thường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang cản trở các dự án.

Có thể thấy chưa khi nào trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ lại triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm như trong năm qua, như: Dự án Đường 60m, Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung; Dự án xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên… Nhất là với 2 dự án Đường 60m, Hạ tầng kỹ thuật khung, sau nhiều năm công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, chậm tiến độ thì với sự quyết liệt, thay đổi phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tới nay các dự án này đều có những chuyển biến tích cực, nhiều vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ. Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ Hà Quang Trung cho biết: Trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm trên vẫn còn những khó khăn vướng mắc làm chậm tiến độ, trong đó, khó khăn lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Để giải quyết được vấn đề này, Thành ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các tổ chức trong hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức khác nhau, kiên trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung. Lãnh đạo UBND, đảng ủy các xã, phường, cơ quan giúp việc Thành ủy, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể thành phố chủ động nắm chắc những vấn đề phát sinh, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, các kiến nghị của nhân dân về chủ trương, cơ chế, chính sách bồi thường, các điều kiện đảm bảo cho tái định cư. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan liên quan giải quyết những vấn đề phát sinh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, động viên nhân dân khắc phục khó khăn trước mắt, bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ, thời gian.

Qua đó đã kịp thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện các dự án. Ông Bùi Minh Thứ, Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ cho biết: Sau khi nhận được kế hoạch về Dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, chúng tôi đưa ra bàn bạc trong cấp ủy chi bộ, giao nhiệm vụ và xây dựng nghị quyết của chi bộ. Trước tiên, để cán bộ, đảng viên thông suốt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án đối với tỉnh. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên trở thành một kênh tuyên truyền, vận động đến từng người dân, từng hộ gia đình… tạo sự đồng thuận để bà con nhân dân ủng hộ.

Với phương châm gần dân, trọng dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cùng với sự nỗ lực, kiên trì của cả hệ thống chính trị, những băn khoăn, vướng mắc của nhân dân dần được tháo gỡ. Đặc biệt là thực hiện Dự án Đường 60m, Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, không ít hộ trước đây không đồng thuận bàn giao mặt bằng, tưởng chừng phải cưỡng chế; song được tuyên truyền, vận động, thuyết phục, các hộ đã đồng ý nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Ông Tạ Công Việt, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 18, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án trước đây có nhiều vướng mắc. Vì quyền lợi người dân mà chưa thỏa đáng, thì họ sẽ chưa đồng thuận; do vậy, cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích cho bà con hiểu hết các nội dung của Dự án. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều phải gương mẫu, đi đầu. Chi bộ xây dựng sự đoàn kết để tạo sức mạnh tập thể, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó với quần chúng nhân dân. Trong công tác tuyên truyền, vận động có khó khăn đến mấy chúng tôi cũng tìm cách giải quyết thỏa đáng.

Đến thời điểm này, Dự án Đường 60m đã hoàn thành các hạng mục chính; Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung đã cơ bản tiếp nhận bàn giao mặt bằng của các hộ gia đình và 2 tổ chức với diện tích trên 20ha. Đối với Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên, chúng ta đã bàn giao mặt bằng sạch cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV theo đúng thời gian cam kết từ trước. Đặc biệt, mới đây Dự án đã chính thức được khởi công xây dựng. Những kết quả đó đều có dấu ấn quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp từ tỉnh tới cơ sở. Nhìn lại kết quả của năm qua, nhất là kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ta lại càng thêm vững tâm vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ này và luôn tin tưởng rằng Điện Biên sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
 

Tác giả bài viết: Diệp Chi

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn