Diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 29/6, Ban chỉ đạo diễn tập Ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn (ƯPBL – TKCN) thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức diễn tập Ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tại xã Thanh Minh. Các đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập, Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thành phố, thành viên Ban chỉ đạo đã đến dự.
Phần diễn tập cơ chế
Với tình huống giả định nhận được báo cáo của trưởng bản Tà Lèng về việc mưa lớn liên tục xảy ra trên địa bàn bản Tà Lèng, bản Kê Nênh xã Thanh Minh, làm cho nước dồn về suối Huổi Phạ, Nậm Mây dâng cao có nguy cơ gây sạt lở đất đe dọa nghiêm trọng đến các hộ dân sinh sống trên dọc bờ suối và khu vực ven đồi. Tại bản Tà Lèng có 9 hộ dân với 37 nhân khẩu thuộc diện nguy hiểm cần phải di dời gấp đến nơi an toàn. Trước tình hình đó UBND xã đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp điều chỉnh bổ sung, triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão, giao nhiệm vụ hiệp đồng cho các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức thực hành ứng cứu nhà dân bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra. 


Thực hành ứng cứu nhà dân bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, khả năng chỉ đạo, tổ chức chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền, ban chỉ huy, lực lượng vũ trang trong việc thực hiện các phương án bảo đảm nhanh chóng, hiệu quả, nhằm hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Qua tổng kết đánh giá cuộc diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nan tại xã Thanh Minh đạt loại Giỏi.
 

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập
khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Kết thúc diễn tập UBND thành phố khen thưởng 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập./.
 

Tác giả bài viết: Thanh Tùng - Trung tâm VH-TrT-TrH thành phố