HĐND phường Tân Thanh tổ chức kỳ họp thứ hai

Ngày 29/6/2021, HĐND phường Tân Thanh khóa V tiến hành kỳ họp thứ hai. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Điện Biên Phủ, Đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại địa bàn Tân Thanh.
HĐND phường Tân Thanh tổ chức kỳ họp thứ hai
      Báo cáo của UBND phường trình kỳ họp nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2021 trong điều kiện khó khăn, song về cơ bản một số chỉ tiêu đạt 50% kế hoạch phát triển KT - XH của cả năm. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 30% kế hoạch giao. Các mặt văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quân sự, quốc phòng đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phường tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn, với tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử. Tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất kiện toàn nhân sự Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các ban HĐND. Triển khai chương trình công tác toàn khóa HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

      Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp của Ủy ban MTTQ về xây dựng chính quyền; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. UBND phường trả lời ý kiến cử tri…. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2021.

       Phát biểu bế mạc kỳ họp, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Thị Thanh nhấn mạnh: Với chức năng giám sát và quyết  định, các đại biểu HĐND đã tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Từ đó quyêt định nhiệm vụ phát triển KT - XH, tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng cuối năm 2021. HĐND giao UBND phường cụ thể hóa, quyết liệt trong điều hành nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết kỳ họp thứ 2 đạt kết quả./.


Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải