Hội đồng nhân dân phường Thanh Trường: Khai mạc kỳ họp thứ 4 - Khóa IV- Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 28/6/2022, Hội đồng nhân dân phường Thanh Trường tổ chức kỳ họp thứ 4 - Khóa IV- Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Dự kỳ họp có các đồng chí đại biểu HĐND thành phố Điện Biên Phủ ứng cử trên địa bàn, đại biểu HĐND phường Thanh Trường khóa IV- Nhiện kỳ 2021- 2026 đã về dự.
Hội đồng nhân dân phường Thanh Trường: Khai mạc kỳ họp thứ 4 - Khóa IV-  Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh, báo cáo thu chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của UBND phường; báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm và chương trình giám sát của HĐND phường trong năm 2022... những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt HĐND phường Thanh Trường, bà Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch HĐND phường Thanh Trường, đại diện tổ đại biểu HĐND thành phố Điện Biên Phủ đã phát biểu ý kiến, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để truyền tải đến các cơ quan cức năng xem xét giải quyết theo quy định, đồng thời đề nghị UBND phường Thanh Trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và trong toàn nhiệm kỳ 2021- 2026./.

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Toàn - phường Thanh Trường