Hội nghi tập huấn tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Trong 4 ngày 22, 25, 26, 27/10, MTTQ thành phố Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm trong tình hình mới; không trồng tàng trữ, sử dụng chất gây nghiện tại 4 xã Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Phăng, Pá Khoang.
Hội nghi tập huấn tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
Tại hội nghị các học viên được tiếp thu các chuyên đề về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ. Phổ biến tuyên truyền các quy định pháp luật về không trồng, tàng trữ, mua bán, sử dụng chất gây nghiện.

Thông qua hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ MTTQ cơ sở. Đồng thời trang bị cho đội ngũ cán bộ MTTQ cơ sở những nội dung cơ bản về phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm trong tình hình mới; phổ biến tuyên truyền quy định pháp luật về không trồng, tàng trữ, sử dụng chất gây nghiện để tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân  góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố./.

Tác giả bài viết: Thanh Hoa - Trung tâm VH-TrT-TrH thành phố