Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng Điện Biên Phủ phát triển

Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. 30 năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP. Điện Biên Phủ đã không ngừng nỗ lực phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo với nhiều chủ trương, bước đi đúng đắn; phát huy được tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tựu vượt bậc, đáng ghi nhận, tự hào.
Thành phố Điện Biên Phủ hôm nay. Ảnh: Xuân Tư
 Cách đây 30 năm, ngày 18/4/1992, TX. Điện Biên Phủ được thành lập theo Quyết định số 130/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Việc thành lập Thị xã Điện Biên Phủ là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu, mở ra một chương mới trong quá trình phát triển của TP. Điện Biên Phủ. Sau 11 năm nỗ lực phấn đấu xây dựng, năm 2003 Thị xã Điện Biên Phủ được công nhận là đô thị loại III và thành lập Thành phố Điện Biên Phủ trực thuộc tỉnh theo Nghị định số 110/NĐ-CP, ngày 26/9/2003 của Chính phủ.

Mặc dù có xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, giao thông đi lại khó khăn, hạ tầng kỹ thuật - xã hội lạc hậu, trình độ dân trí thấp, đời sống của đại bộ phận người dân còn rất nhiều khó khăn, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập, hạn chế... Tuy nhiên, 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP. Điện Biên Phủ, với truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xác định đúng và kịp thời điều chỉnh cơ cấu kinh tế hợp lý trong từng giai đoạn, thành phố đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành thành tựu quan trọng.

Từ một thị xã nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu, đến nay TP. Điện Biên Phủ đã vươn lên, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh: Kinh tế tăng trưởng bình quân đạt từ 12 đến 14%/năm; hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, chất lượng nâng lên; hoạt động du lịch ngày càng hấp dẫn; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông - lâm nghiệp chuyển biến tích cực cả về chất và lượng. Đến nay thành phố đã có 11 sản phẩm OCOP 3 sao; thu nhập bình quân đến năm 2021 đạt 55 triệu đồng/người, cao hơn 1,6 lần so với bình quân chung của tỉnh. Hiện nay, 100% dân số được sử dụng điện lưới quốc gia; 4/5 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (Thanh Minh, Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Phăng), xã Pá Khoang đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới... Diện mạo đô thị thay đổi nhanh chóng; các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố được quan tâm trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị. Thành phố cũng mở mới và nâng cấp nhiều tuyến giao thông quan trọng, trong đó nổi bật là tuyến đường 60m đi trung tâm hành chính, chính trị mới của tỉnh đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên đã khởi công và trong tương lai không xa sẽ đón nhiều loại máy bay cỡ lớn, hiện đại kết nối trực tiếp với các thành phố, trung tâm kinh tế lớn của cả nước và quốc tế.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội của thành phố đã có nhiều tiến bộ; trình độ dân trí ngày càng được nâng lên, an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thực hiện, từ chỗ có trên 50% hộ dân thuộc diện đói nghèo năm 1993, đến nay chỉ còn 375 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,79%; chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày một tốt hơn. Văn hoá các dân tộc và nhiều phong tục, tập quán với những giá trị văn hoá đặc sắc được khôi phục, bảo tồn và phát huy. Phong trào văn nghệ - thể dục thể thao phát triển sâu rộng; giáo dục và đào tạo phát triển mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng, là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục - đào tạo. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên tăng cả về số lượng, chất lượng; công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp có sự đổi mới và chuyển biến tích cực; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới, đi vào thực chất. Tình hình chính trị ổn định, khối đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; quan hệ đối ngoại được mở rộng trong xu thế hội nhập và phát triển.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Điện Biên Phủ trong 30 năm qua đã làm nên những đổi thay kỳ diệu trên mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử anh hùng; là sự kế thừa và phát triển thành quả mà các anh hùng liệt sĩ, đồng bào chiến sĩ Điện Biên đã tạo dựng, xây đắp nên. Với những thành tích đó, thành phố đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hai lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng huân chương các hạng, tặng bằng khen và cờ thi đua xuất sắc.

Hiện nay, TP. Điện Biên Phủ với vai trò là đô thị hạt nhân, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển đô thị, còn nhiều vấn đề đặt ra như: nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng; công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị; thu hút đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển du lịch, dịch vụ; nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân... Để góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững, xây dựng TP. Điện Biên Phủ sớm trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh, nhiệm vụ đặt ra cho tỉnh nói chung và TP. Điện Biên Phủ nói riêng trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, trong đó Đảng bộ và nhân dân TP. Điện Biên Phủ có vai trò quan trọng.

Những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP. Điện Biên Phủ cần xác định rõ vinh dự và trách nhiệm đối với mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng; phát huy những kết quả đạt được, viết tiếp những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng, kiến thiết thành phố, trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, phát huy hơn nữa tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết tập hợp nhân dân vươn lên phát triển kinh tế. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn với mục tiêu trọng tâm là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; từ đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.

Hai là, tập trung rà soát, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế của địa phương, từ đó xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển. Tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh về thương mại, du lịch, dịch vụ, bảo đảm tăng trưởng bền vững. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài thành phố để tạo ra những đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch thành phố, nhằm kêu gọi thu hút đầu tư để khai thác tốt tiềm năng về đất đai; tích cực, chủ động bám sát chủ trương, chỉ đạo của tỉnh để triển khai kịp thời các chương trình phát triển đô thị, các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm về giao thông, các dự án phát triển du lịch, dịch vụ... phấn đấu xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại II vào năm 2025.

Ba là, cùng với phát triển kinh tế, cần đặc biệt quan tâm đến phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường. Không ngừng phát huy quyền làm chủ và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Quan tâm chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, quan tâm đầu tư, tăng cường năng lực của các cơ sở khám chữa bệnh, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và công tác phòng chống dịch bệnh. 

Bốn là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay.
 

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn