Phường Thanh Trường tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021

Ngày 07 tháng 01 năm 2021, phường Thanh Trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2021- Triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Lê Minh Điệp - UVBTV - Trưởn Ban Dân vận Thành ủy Điện Biên Phủ; Nguyễn Thị Oanh - Thành ủy viên – Bí thư đảng bộ phường Thanh Trường; đại diện các ban xây dựng đảng của thành phố cùng các đ/c lãnh đạo HĐND - UBND; các đoàn thể, Bí thư, Trưởng các TDP, bản... đã đến dự.
Phường Thanh Trường tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021
Báo cáo đánh giá kết quả lãnh, chỉ đạo của ban chấp hành Đảng bộ năm 2021.  Đảng bộ phường Thanh Trường có 18 Chi bộ trực thuộc gồm: 2 Chi bộ cơ quan, 2 Chi bộ nhà trường, 14 Chi bộ phố, bản, trong năm 2021 tập thể ban thường vụ, BCH đã lãnh chỉ đạo các Chi bộ trên địa bàn phường, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, vận động các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những cuộc vận động do các cấp, ngành phát động, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững tình hình ANCT-TTATXH, bảo đảm an sinh xã hội. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị ở cơ sở. góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch  năm 2021.
 
Năm 2021, UBND phường đã chỉ đạo nhân dân gieo trồng toàn bộ diện tích đất lúa 2 vụ, đất cây rau màu và cây vụ 3 trên đất 2 lúa đạt 2.809,8 tấn đạt 114,6 % kế hoạch thành phố giao, thương mại dịch vụ ước đạt 208 tỷ đồng, triển khai xây dựng mới và sửa chữa 08 công trình do UBND phường làm chủ dầu tư với tổng số tiền 40 tỷ đồng; phối hợp cơ quan cấp trên di dời nhà ở của nhân dân bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo nâng cấp Cảng Hàng không Điện Biên. Thu ngân sách ước đạt 17.416,889,536 đồng đạt 103%  kế hoạch được giao, chi ngân sách bảo đảm kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương...
 

 
 Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ công tác năm 2022  và giải pháp cơ bản như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Tiếp thu quán triệt và triển khai Nghị quyết của Đại hội đảng các cấp, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, trong đó chú trọng việc phát triển kinh tế nhiều thành phần, xắp sếp ổn định tình hình và đời sống , an sinh xã hội của nhân dân tại các khu tái định cư.


 
Nhân dịp này Đảng bộ, Chính quyền phường đã khen thưởng cho 19 tập thể và 135 cá nhân có thành tích tốt trong công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2021./.

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Toàn- Phường Thanh Trường