TP. Điện Biên Phủ: Tập huấn hướng dẫn ứng dụng chữ ký số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 23/6, UBND thành phố Điện Biên Phủ tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm hồ sơ công việc và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho trên 100 cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban thuộc thành phố và UBND các xã, phường.
TP. Điện Biên Phủ: Tập huấn hướng dẫn ứng dụng chữ ký số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Trong thời gian 1 ngày, các học viên được báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên hướng dẫn cách cài đặt cấu hình, sử dụng thiết bị ký số điện tử eToken; cách quản lý thiết bị chứng thư số cá nhân; ứng dụng ký số điện tử trên phần mềm quản lý điều hành và văn bản điện tử; hướng dẫn thực hành trực tiếp trên máy tính. Hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến - một cửa điện tử liên thông; thực hành việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công tỉnh Điện Biên, cổng DVCTT quốc gia.

 Qua tập huấn nhằm nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, tạo tác phong làm việc hiện đại, hiệu quả trên môi trường mạng. Đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong CCHC; thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh Điện Biên, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá CCHC tại các cơ quan, đơn vị./.

 

Tác giả bài viết: Mai Hường