Thành phố Điện Biên Phủ bàn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Ngày 27/6, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Đồng chí Hà Quang Trung, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ chủ trì Hội nghị.
Hội nghị bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.
Theo báo cáo của UBND thành phố Điện Biên Phủ, hiện trên địa bàn đang triển khai thực hiện các dự án gồm: Dự án di chuyển các cơ quan hành chính theo Quyết định số 3341 của UBND tỉnh Điện Biên. Các dự án tạo nguồn thu từ đất theo kế hoạch số 2109 của UBND tỉnh và một số dự án quan trọng khác. Trong đó các khó khăn, vướng mắc thường gặp về: Các dự án hiện chưa được bố trí vốn để tổ chức triển khai thực hiện, chưa bố trí được vị trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Hồ sơ quản lý đất đai chưa đầy đủ, việc xác minh nguồn gốc đất còn gặp nhiều khó khăn; hiện nay 1 số dự án còn chưa có giá đất đền bù cụ thể…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Hà Quang Trung, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư thành ủy Điện Biên Phủ, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các phòng ban trong việc triển khai thực hiện các dự án, tuy nhiên, vẫn còn một số dự án bị chậm tiến độ. Để tiếp tục triển khai làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí đề nghị UBND thành phố, các phòng ban có liên quan, chủ đầu tư và doanh nghiệp đang thi công các công trình, dự án trên địa bàn cần rà soát lại những tồn tại, sớm có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ. UBND thành phố cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng. Khẩn trương rà soát, kiện toàn lại công tác cán bộ, đặc biệt là các phòng ban làm công tác giải phóng mặt bằng. Giải quyết dứt điểm các đơn thư, kiến nghị của các hộ dân, tránh để vượt cấp, kéo dài./.

Tác giả bài viết: Thanh Tùng- Trung tâm VH-TT-TH thành phố