Xã Thanh Minh: Hội nghị tổng kết Hội đồng nhân dân khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 24/3/2021, xã Thanh Minh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Phạm Quang Đôn- Thành ủy viên- Bí thư Đảng bộ xã; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã, Trưởng các ban ngành, đoàn thể; Tổ trưởng tổ dân phố, bản về dự.
Ông  Lường Văn Hùng- Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Thanh Minh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của  HĐND-UBND xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trong nhiệm kỳ qua, HĐND xã Thanh Minh đã phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân, tổ chức 20 kỳ họp và ban hành 109 Nghị quyết, trong đó có 21 Nghị quyết liên quan đến phát triển KT-XH, QP-AN; thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và thi hành chính sách pháp luật; tổ chức 21 cuộc giám sát chuyên đề trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm của cá nhân, đơn vị và những kiến nghị kịp thời trong quá trình hoạt động; tổ chức 81 cuộc tiếp xúc cử tri, có hơn 4.400 lượt người tham dự. Công tác tiếp xúc cử tri ngày càng thiết thực; những ý kiến, kiến nghị của cử tri được tập hợp đầy đủ và được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương ngày càng phát triển. 

Các Đại biểu HĐND xã dự Hội nghị đã biểu quyết một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ như: Tham mưu cho Đảng ủy trong việc cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND xã khóa II nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp với UBND; UB MTTQ xã tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng kế hoạch giám sát đối với hoạt động của Uỷ ban bầu cử xã trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử và giám sát công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Nhân dịp này, UBND xã Thanh Minh đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND - UBND xã, khóa I nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Nhung- xã Thanh Minh