Phường Thanh Trường gặp mặt cựu chiến binh tham gia giải phóng Miền Nam.

Ngày 25 tháng 4 năm 2015, tại nhà văn hóa phường Thanh Trường, Đảng ủy- Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện các đoàn thể phường Thanh Trường tổ chức gặp mặt 120 Cựu chiến binh nhập ngũ trước năm 1975. Đây là những cựu chiến binh đã tham gia cuộc chiến tranh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước hiện đang cư trú trên địa bàn phường.
Phường Thanh Trường gặp mặt cựu chiến binh  tham gia giải phóng Miền Nam.
         Tại buổi gặp mặt đồng chí Vũ Tiến Huệ- Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường cùng các cựu chiến binh đã ôn lại truyền thống, lịch sử của cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc và các chiến công oanh liệt của quân và dân ta.   
          Đồng chí Lò Văn Tiên- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thanh Trường phát biểu ghi nhận công lao to lớn của các Cựu chiến binh trong thời kỳ chiến tranh giải phóng Miền Nam, đồng thời đề nghị các Cựu chiến binh khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, đoàn kết thống nhất, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, giữ vững và phát huy bản chất bộ đội cụ Hồ./. 

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Toàn