Ủy ban MTTQ phường Noong Bua sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2015

Chiều ngày 01/7/2015, tại hội trường UBND phường Noong Bua- thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban MTTQ phường Noong Bua tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Dự hội nghị có đồng chí Lò Thị Dỉnh- Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Điện Biên Phủ; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy; Trưởng các ban ngành, đoàn thể phường; ủy viên Ủy ban MTTQ và Trưởng ban công tác mặt trận 16 tổ dân phố, bản thuộc phường.
Ủy ban MTTQ phường Noong Bua sơ kết công tác  Mặt trận 6 tháng đầu năm 2015
            Báo cáo đánh giá: Sáu tháng đầu năm Mặt trận Tổ quốc đã tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và Ban công tác mặt trận 16 tổ dân phố, bản tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Công tác thanh tra nhân đân, giám sát đầu tư của cộng đồng. Qua đó góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời Ủy ban MTTQ phường đã triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 với các nội dung chủ yếu: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào  thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, ủng hộ quỹ “ Vì người nghèo”; hướng dẫn bình xét gia đình, tổ dân phố, bản văn hóa; tổ chức tốt ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.
           Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Thị Dỉnh- Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Điện Biên Phủ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ủy ban MTTQ phường đã đạt được. Đồng chí yêu cầu Ủy ban MTTQ phường thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra; đẩy mạnh các hoạt động “ Đền ơn đáp nghĩa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Tác giả bài viết: Lê Huyền - phường Noong Bua