Chương trình biểu diễn Nghệ thuật của Đoàn Văn công Cục chính trị QK2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Chào mừng 3 ngày lễ lớn của tỉnh Điện Biên trong năm 2019, Đoàn Văn công Cục chính trị Quân khu 2 sẽ tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện từ ngày 3 - 10/10/2019.
Đoàn Văn công Cục chính trị Quân khu 2 sẽ tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện từ ngày 3 - 10/10/2019. Ảnh Đoàn Văn công Cục chính trị Quân khu 2 biểu diễn tại huyện Mường Chà
Thực hiện văn bản chỉ đạo số 2795/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phối họp tổ chức Chương trình biểu diễn Nghệ thuật của Đoàn Văn công Cục chính trị Quân khu 2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đợt lưu diễn nghệ thuật của Đoàn Văn công Cục chính trị Quân khu 2 trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa các nội dung phối hợp giữa UBND tỉnh Điện Biên và Bộ Quốc phòng về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 3 ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2019.

Đây là chương trình văn hóa văn nghệ góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của chiến sĩ, đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung, Điện Biên nói riêng; đồng thời làm phong phú thêm các hoạt động, sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 - 10/10/2019).

8 buổi biểu diễn Nghệ thuật của Đoàn Văn công Cục chính trị Quân khu 2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên phục vụ nhân dân tại thị xã Mường Lay, huyện Mường Chà, huyện Nậm Pồ, huyện Điện Biên Đông, huyện Tuần Giáo và thành phố Điện Biên Phủ.

 

Lịch biểu diễn của đoàn:

Nguồn tin: dienbientv.vn