Công bố Quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Công trình Đại thủy nông Nậm Rốm.

Sáng ngày 07/5/2015, tại khách sạn Him Lam. Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý Thủy nông Điện Biên tổ chức Lễ công bố Quyết định số 372/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Công trình Đại thủy nông Nậm Rốm.
Công bố Quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh  Công trình Đại thủy nông Nậm Rốm.
       Công trình Đại thủy nông Nậm rốm có tuyến kênh chính dài 823m, nằm trên địa phận thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Công trình được khởi công từ năm 1963, hoàn thành đưa vào khai thác năm 1969. Công trình được thiết kế tưới cho 3317ha canh tác, trong đó: Lúa 2 vụ 2900ha; rau mầu 417ha. Việc đưa vào khai thác công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển sản xuất, phát triển thủy sản, thâm canh tăng từ 1 vụ lên 2 vụ lúa và trồng cây vụ Đông. Nhờ đó năng suất lúa tăng từ 20tạ/ha lên trên 60 tạ/ha như hiện nay.
       Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Lò Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công trình Đại thủy nông Nậm rốm có ý nghĩa vô cùng to lớn về mặt lịch sử cũng như văn hóa, là biểu tượng cho ý chí kiên cường, tình thần đoàn kết khắc phục khó khăn, không chịu khuất phục trước thiên nhiên. Để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử công trình, đồng chí đề nghị các đơn vị chủ quản, các cấp các ngành và nhân dân trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa giá trị công trình, tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản ngăn chặn việc xâm lấn, làm hại đến công trình để phát huy cao nhất hiệu quả giá trị kinh tế cũng như giá trị lịch sử văn hóa công trình Đại thủy nông Nậm Rốm./.

Tác giả bài viết: Trần Tuấn - Phòng VHTT TP