Công tác bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống

Lễ hội truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh là loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo, có ý nghĩa quan trọng không thể thiếu trong đời sống của đồng bào các dân tộc. Thông qua các lễ hội đã giúp cho người dân ổn định về tâm lý, yên tâm lao động sản xuất. Chính vì thế, công tác bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm.
Lễ hội đền Hoàng Công Chất được tổ chức hàng năm là một trong những hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống
       Ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho biết: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 38 lễ hội truyền thống. Trong đó 22 lễ hội được tổ chức thường xuyên, 16 lễ hội chỉ tồn tại trong trí nhớ. Thường thì các lễ hội được gọi theo tiếng dân tộc – chủ thể của lễ hội đó như: Xên bản của người Thái; sê sừ ba hư chà của người Si La; uých bích giác của người Khơ Mú… Hầu hết, các lễ hội của các dân tộc trên địa bàn chủ yếu thuộc lễ hội lịch sử và lễ hội truyền thống. Tiêu biểu như Lễ hội đền Hoàng Công Chất, lễ mừng nhà mới của người Thái đen, lễ cưới truyền thống của người Xạ Phang. Tuy nhiên, do đời sống của người dân còn nhiều khó khăn nên các lễ hội thường được tổ chức với quy mô vừa và nhỏ. Việc tổ chức lễ hội ở đây chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng và tâm linh của đồng bào các dân tộc ở các vùng miền. Thế nhưng hàng năm các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc đã thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân vào các hoạt động văn hóa, thể thao, các trò chơi, trò diễn dân gian. Cũng thông qua việc tổ chức lễ hội, nhiều bộ môn thể thao, nghệ thuật được khôi phục, tác động sâu sắc đến tình cảm, tính cách con người Việt Nam nói chung, đồng bào các dân tộc Điện Biên nói riêng, qua đó giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” lòng tự hào, tự tôn với quê hương, đất nước.

 

Người Thái trắng huyện Tủa Chùa múa xòe Thái vui lễ hội Kin – pang

       Đặc biệt, với chức năng và nhiệm vụ về quản lý nhà nước, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức lễ hội theo Quy chế tổ chức lễ hội của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Nhờ đó, nhiều lễ hội tôn vinh các anh hùng dân tộc, lễ hội dân gian đã được khôi phục. 
 
       Để công tác bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh được tốt hơn, theo ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thì các cấp, các ngành cần làm tốt hơn việc giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường tổ chức các lễ hội, phục dựng lễ hội đáp ứng nhu cầu về tín ngưỡng, văn hóa của đồng bào các dân tộc Điện Biên./.

Nguồn tin: dienbientv.vn