Hiệu quả từ Bể thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ

Thời gian qua, việc triển khai xây dựng bể thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngay tại ruộng trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ đã thực sự phát huy hiệu quả. Điều này đã góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người nông dân, từng bước làm sạch môi trường.


Ông Cà Văn Bản, bản Mớ, phường Thanh Trường cho biết: Từ ngày xây dựng bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, ông luôn duy trì thói quen thu gom bao bì, chai lọ bỏ vào bể, sau mỗi lần phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng, góp phần giảm ô nhiễm môi trường tại địa phương. 

Thanh Trường là phường có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất của thành phố Điện Biên Phủ với 250 ha, chiếm 50% diện tích đất canh tác lúa của thành phố. Vì vậy lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng hằng năm khá lớn. Để giảm thiểu tình trạng vứt bỏ các loại vỏ bao bì, chai, lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi trên các cánh đồng, UBND phường Thanh Trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động các nguồn vốn xây dựng hệ thống Bể chứa rác ngay tại đồng ruộng. Đến nay, toàn phường có 21 bể chứa rác thải, vỏ, bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật. Những bể chứa này được đặt ở những vị trí phù hợp, thuận tiện đường giao thông, phân bố hợp lý, thuận lợi cho bà con sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật có thể thu gom đưa ngay vào bể chứa. Đồng thời, bể chứa đặt ở xa khu dân cư không gây ảnh hưởng môi trường sống của người dân xung quanh.

 

Từ năm 2015 đến năm 2018, số lượng bể thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng ở các xã, phường sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ chỉ có 6 bể, không thể đáp ứng được việc thu gom hoàn toàn lượng rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật do người dân xả ra. Đến nay UBND thành phố đã đầu tư xây dựng thêm 65 bể thu gom vỏ bao, gói thuốc BVTV. Trong đó: Phường Thanh Trường 20 bể, xã Thanh Minh 13 bể, phường Nam Thanh 11 bể, Noong Bua 5 bể, Tà Lèng 12 bể,  Him Lam 4 bể với tổng số tiền trên 240 triệu đồng.

Để nông dân ngày càng có ý thức trong việc thu gom vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng vào các bể đã được xây dựng, phòng Kinh tế thành phố phối hợp với trạm BVTV triển khai 6 lớp tập huấn cho hơn 300 nông dân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tham gia./.

 

Tác giả bài viết: Thanh Tùng- Đài TPĐBP