Phường Thanh Bình tổ chức tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội năm 2015

Ngày 28/5, phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội cho gần 50 cán bộ các tổ chức đoàn thể và các tổ dân phố.
Phường Thanh Bình tổ chức tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội năm 2015
       Các đại biểu được phổ biến, tuyên truyền những nội dung: Một số chính sách và những quy định của pháp luật về phòng chống ma túy; các Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; về điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Triển khai một số văn bản về công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, tác hại của tệ nạn mại dâm. Tuyên truyền về phòng chống mua bán người. Tình hình mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ. Xây dựng xã phường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội.
 

 
        Những nội dung trên, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, cán bộ các tổ chức đoàn thể, các tổ dân phố và nhân dân đối với công tác phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Quang Sai