Thành lập Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 336/QĐ-UBND về thành lập Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố với 200 giường điều trị và 210 giường cách ly.
Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức kiểm tra đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh cho nhân dân ra vào tại khu vực cổng chính Trung tâm y tế.
Theo đó, cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ; địa chỉ: Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; với: 20 giường điều trị và 20 giường cách ly. 

Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên; địa chỉ: Xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; với: 20 giường điều trị và 20 giường cách ly.

Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông; địa chỉ: Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; với: 20 giường điều trị và 20 giường cách ly. 

Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Mường Chà; địa chỉ: Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên; với: 20 giường điều trị và 20 giường cách ly. 

Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ; địa chỉ: Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; với: 20 giường điều trị và 20 giường cách ly. 

Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé; địa chỉ: Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; với: 20 giường điều trị và 20 giường cách ly. 

Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay; địa chỉ: Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên; với 20: giường điều trị và 20 giường cách ly.

Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng; địa chỉ: Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; với: 20 giường điều trị và 20 giường cách ly. 

Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo; địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; với: 20 giường điều trị và 30 giường cách ly. 

Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa; địa chỉ: Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; với: 20 giường điều trị và 20 giường cách ly.

UBND tỉnh giao Sở Y tế có trách nhiệm: Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, điều trị, cách ly các ca bệnh chẩn đoán nghi ngờ nhiễm COVID-19, ca bệnh xác định nhiễm COVID-19; tiếp nhận cách ly y tế các trường hợp có tiếp xúc gần ca bệnh xác định nhiễm COVID-19. Thực hiện nghiêm các Quyết định, văn bản hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. 

Đồng thời, đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ thiết yếu theo Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020, Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế và các Văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế để điều trị, cách ly phòng, chống dịch COVID-19. Cùng với đó, chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập các khu cách ly y tế bắt buộc đối với các trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh xác định nhiễm COVID-19 (khi quá tải tại cơ sở y tế), đảm bảo cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm, phòng tránh lây nhiễm chéo theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.    

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trong công tác điều trị, cách ly bệnh nhân, thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán điều trị, cập nhật phác đồ chẩn đoán, cách ly, điều trị bệnh nhân và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh./.
 

Tác giả bài viết: Thanh Tâm

Nguồn tin: Dienbien.gov.vn