Thành phố Điện Biên Phủ ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6

Ngày 29/5/2015 UBND thành phố Điện Biên Phủ ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6.
      Nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung của công tác gia đình trong năm 2015 và tuyên truyền sâu rộng tới CBCCVC và nhân dân trên địa bàn về Ngày gia đình Việt Nam. UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, xã, phường, tổ dân phố, bản tổ chức các hoạt động tuyên truyền từ ngày 05/6 đến ngày 30/6/2015 bằng nhiều hình thức: căng treo băng khẩu hiệu, xây dựng phóng sự, viết tin, bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, loa truyền thanh; truyền thông trực tiếp đến từng khu dân cư, hộ gia đình lồng ghép trong các buổi họp của tổ dân phố, bản, các đoàn thể, các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ hiện có trên địa bàn. Tổ chức gặp mặt, biểu dương các gia đình tiêu biểu. Thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, tàn tật không nơi nương tựa. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao giao lưu giữa các gia đình ở các xã, phường, tổ dân phố, bản. Tại các gia đình tổ chức bữa cơm với sự tham gia của toàn thể các thành viên trong gia đình với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” và tổ chức giải cầu lông gia đình lần thứ III.

      Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Điện Biên Phủ đã hướng dẫn các xã, phường nội dung tuyên truyền về Ngày gia đình Việt Nam và ban hành Điều lệ tổ chức giải cầu lông gia đình.

1. Đối tượng tham dự giải: VĐV là cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các sở, ban, ngành của tỉnh Điện Biên đứng chân trên địa bàn thành phố; các phòng, ban, đoàn thể thành phố và nhân dân 9 xã, phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ.

2. Nội dung thi đấu: Đôi Vợ - Chồng; Bố - Con; Mẹ - Con.
- Đôi Vợ - Chồng: chia thành 03 nhóm tuổi
      Từ 56 tuổi trở lên ( SN 1959 trở về trước, tính theo tuổi của chồng).
      Từ 46 tuổi - 55 tuổi (sinh năm 1969 - 1960, tính theo tuổi của chồng).
      Từ 45 tuổi trở xuống (SN 1970 trở lại đây, tính theo tuổi của chồng).
- Đôi Bố - Con (Bố và con trai): Chia thành 2 nhóm tuổi
      Từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 1999 trở về trước, tính theo tuổi của con).
      Từ 15 tuổi trở xuống (SN 2000 trở lại đây, tính theo tuổi của con).
- Đôi Mẹ - Con (Mẹ và con gái): Chia thành 2 nhóm tuổi
      Từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 1999 trở về trước, tính theo tuổi của con).
      Từ 15 tuổi trở xuống (SN 2000 trở lại đây, tính theo tuổi của con).

3. Thời gian thi đấu: 2 ngày. Khai mạc: 7h15 phút ngày 20 tháng 6 năm 2015. Bế mạc: 17h30 ngày 21 tháng 6 năm 2015.

4. Địa điểm thi đấu: Nhà luyện tập thể thao UBND thành phố Điện Biên Phủ.

5. Thời gian đăng ký: Các đơn vị gửi danh sách đăng ký VĐV tham gia thi đấu về phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Điện Biên Phủ (theo mẫu gửi kèm) chậm nhất ngày  17 tháng 6 năm 2015.

6. Thời gian họp bốc thăm: 8h ngày 18 tháng 6 năm 2015 mời đại diện các đơn vị, gia đình về họp làm thủ tục bốc thăm thi đấu tại phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Điện Biên Phủ (Tầng 3- Trụ sở làm việc HĐND-UBND thành phố ĐBP).


ĐƠN VỊ……….                                       
……………………..                                                                                                      
 
DANH SÁCH
Đăng ký tham gia thi đấu giải Cầu lông gia đình năm 2015.

 
  Căn cứ công văn số 75/ĐL-VHTT ngày 03/6/2015 của phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Điện Biên Phủ. Đơn vị: ……………………………………. Đăng ký VĐV tham gia thi đấu như sau:
 
1. Đôi vợ - chồng:

STT Họ và Tên Nhóm tuổi Năm sinh Đơn vị công tác
1   Trên 56 tuổi    
     
2   46 – 55 tuổi    
     
3   Dưới 45 tuổi    
     

2. Đôi bố - con

STT Họ và Tên Nhóm tuổi Năm sinh Đơn vị công tác
1   Trên 16 tuổi    
     
2   Dưới 16 tuổi    
     

3. Đôi mẹ - con

STT Họ và Tên Nhóm tuổi Năm sinh Đơn vị công tác
1   Trên 16 tuổi    
     
2   Dưới 16 tuổi    
     

Điện thoại liên hệ:………………
                                                                                                                          ĐƠN VỊ ……………………
                                                                                                                                  (Ký, đóng dấu)

Tác giả bài viết: Mai Hường- Phòng VHTT thành phố