Thành phố Điện Biên Phủ tập huấn nâng cao năng lực cho cộng tác viên dân số

Sáng ngày 26/5, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với phòng Y tế thành phố khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ dân số - KHHGĐ cấp phường, xã năm 2015. Tham gia lớp học có 30 học viên là phó ban dân số - KHHGĐ mới thay thế ở các xã, phường trên địa bàn thành phố.
Thành phố Điện Biên Phủ tập huấn nâng cao năng lực cho cộng tác viên dân số
      Tại lớp tập huấn các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số - KHHGĐ; vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ  của cán bộ dân số; kiến thức về dân số và phát triển, sức khỏe sinh sản và KHHGĐ; kỹ năng quản lý công tác dân số - KHHGĐ; kỹ năng tuyên truyền, vận động nhằm chuyển đổi hành vi về dân số và KHHGĐ. Đồng thời được nghe giảng viên truyền đạt trực tiếp nhiều nội dung và cùng tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, nêu tình huống thực tế, giải quyết khó khăn vướng mắc khi thực hiện ở cơ sở.
       Theo kế hoạch, lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 4 ngày từ 26 đến 30 tháng 5 năm 2015./.

Tác giả bài viết: Thu Hằng- Đài thành phố ĐBP