Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ hoạt động trở lại từ ngày 2/8

Tại Văn bản số: 1339/QĐ-UBND ngày 29/7/2021, UBND tỉnh Điện Biên quyết định hoạt động trở lại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 2/8/2021.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định tạm dừng hoạt động Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ kể từ ngày 1/8/2021; đồng thời giao Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ triển khai các hoạt động trở lại bình thường theo chức năng, nhiệm vụ kể từ ngày 2/8/2021.
 

Sở Y tế có trách nhiệm giao Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ quản lý toàn bộ các trang thiết bị do Bộ Y tế và tỉnh hỗ trợ; sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để kích hoạt trở lại hoạt động của Bệnh viện dã chiến khi có yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ được thành lập tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ vào tháng 2/2021, khi tỉnh Điện ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 đầu tiên trong đợt dịch thứ 3. Bệnh viện được kích hoạt trở lại vào ngày 11/5/2021. Trong đợt dịch thứ 4 này, Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ đã điều trị khỏi bệnh cho 56/58 bệnh nhân mắc Covid-19 của tỉnh Điện Biên; 2 bệnh nhân chuyển tuyến cũng đã khỏi bệnh, được ra viện.

 

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn