07:53 ICT Thứ sáu, 24/09/2021

Trang nhất » HĐND Thành phố » Khóa VI » Kỳ họp thứ 2 » Tiếp xúc cử tri

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ năm - 05/09/2019 10:02 View: 107
Trong hoạt động của HĐND, kỳ họp của HĐND là một hoạt động cơ bản, chủ yếu. Chất lượng kỳ họp HĐND có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức được 10 kỳ họp. Theo thường lệ, thời gian tổ chức mỗi kỳ họp HĐND ở cấp thành phố 02 ngày. Số lượng các văn bản trình tại kỳ họp thường rất lớn, vì vậy, công tác chuẩn bị báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết rất quan trọng có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của kỳ họp.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, trước ngày khai mạc kỳ họp 40 ngày, Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp liên tịch với UBND, các Ban HĐND, Ủy ban MTTQ để thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp và phân công các cơ quan hữu quan chuẩn bị nội dung. Trên cơ sở được phân công, UBND thành phố và các cơ quan đã chủ động giao nhiệm vụ cho các phòng, ban tham mưu soạn thảo văn bản phục vụ kỳ họp. Qua 10 kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét 344 văn bản do Thường trực HĐND, UBND, các cơ quan liên quan trình kỳ họp. Đa số các văn bản được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo về nội dung và thể thức theo qui định.

Về công tác thẩm tra, theo quy định, các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND và các cơ quan liên quan được các Ban HĐND thẩm tra trước khi trình HĐND tại kỳ họp. Trong những năm vừa qua, công tác thẩm tra của các Ban HĐND đã được thực hiện có nền nếp. Việc thẩm tra của các Ban về cơ bản được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình. Trong quá trình thẩm tra đã đảm bảo dân chủ, phát huy được trí tuệ của tập thể đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo thẩm tra. Nội dung thẩm tra đã bám sát với các quy định của Nhà nước, nghị quyết của Đảng, so sánh đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố đã đề ra, từ đó có những nhận xét, đánh giá khách quan, góp phần làm sáng tỏ hoặc có ý kiến phản biện những nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND trình tại kỳ họp HĐND. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Ban đã thẩm tra được 120 văn bản của UBND và các cơ quan liên quan. Nội dung báo cáo thẩm tra của các Ban ngày càng được nâng cao về chất lượng, làm cơ sở quan trọng để HĐND xem xét, quyết định tại kỳ họp.

Chất vấn tại kỳ họp, thời gian qua, hoạt động chất vấn của Đại biểu HĐND tại các kỳ họp được quan tâm, mỗi kỳ họp có từ 3 - 4 phiếu chất vấn. Qua từng kỳ họp, hoạt động chất vấn của Đại biểu ngày càng tốt hơn, mang tính xây dựng cao. Nội dung chất vấn đi vào các vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm như việc quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, việc quản lý công viên ven sông Nậm Rốm, chương trình phát triển thành phố lên đô thị loại 2.... Câu hỏi chất vấn ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu người trả lời chất vấn làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời gian khắc phục những tồn tại vướng mắc đối với vấn đề chất vấn. Sau kỳ họp, đa số ý kiến chất vấn đã được UBND thành phố chỉ đạo giải quyết, đáp ứng với nguyện vọng của cử tri.

Về điều hành kỳ họp, thời gian qua việc điều hành các phiên họp của Thường trực HĐND có sự tiến bộ rõ nét, giảm việc trình bày báo cáo trên hội trường, dành thời gian cho Đại biểu nghiên cứu, thảo luận những vấn đề quan trọng, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đồng thời yêu cầu cơ quan chuyên môn giải trình, trả lời trực tiếp tại kỳ họp. Việc phân công trình bày báo cáo đã khoa học hơn, khắc phục được tình trạng nhiều người, nhiều lượt lên trình văn bản. Hoạt động thảo luận, chất vấn được quan tâm, Chủ tọa điều hành đã bố trí thời gian thỏa đáng cho Lãnh đạo UBND, các thành viên UBND trả lời chất vấn, làm rõ những nội dung Đại biểu yêu cầu. Sau phiên thảo luận, chất vấn, Chủ tọa có kết luận đối với từng vấn đề và giao cho UBND, các cơ quan liên quan có trách nhiệm giải quyết, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, được Đại biểu HĐND, các đại biểu mời, đại diện cử tri đồng thuận, phấn khởi và tin tưởng.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp của HĐND thành phố còn một số hạn chế đó là: Thời gian hoàn thành các văn bản của UBND thành phố tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng vẫn chậm so với quy định, làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra. Một số báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND trình kỳ họp chất lượng chưa đảm bảo, nội dung chưa được chuẩn bị chu đáo, số liệu thiếu tính thống nhất. Công tác thẩm tra văn bản của các Ban HĐND trên thực tế còn có khó khăn, bất cập. Chất lượng một số báo cáo thẩm tra chưa cao. Một số đại biểu chưa quan tâm thực hiện hoạt động chất vấn, số lượng chất vấn chưa nhiều.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp trong thời gian tới, HĐND Thành phố cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Về công tác chuẩn bị văn bản trình kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố  chủ động phối hợp với UBND trong việc hoàn thành các văn bản trình kỳ họp theo đúng qui định; gửi tài liệu kỳ họp cho Đại biểu chậm nhất là 5 ngày trước ngày khai mạc  kỳ họp để đại biểu có đủ thời gian nghiên cứu xem xét, chuẩn bị ý kiến trình bày tại kỳ họp. UBND Thành phố chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban tham mưu hoàn thành các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết đảm bảo về chất lượng và đúng thời gian qui định. 

Về công tác thẩm tra, Các Ban của HĐND thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, các báo cáo thẩm tra cần có ý kiến phản biện, phân tích nghiên cứu sâu về các lĩnh vực quan trọng được đề cập trong văn bản nhất là các dự thảo nghị quyết, giúp cho Đại biểu HĐND thuận lợi trong việc nghiên cứu, xem xét, quyết định các nội dung tại kỳ họp. Tại phiên họp thẩm tra, mời các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tham dự, cho ý kiến thống nhất về những vấn đề còn bất cập trong các văn bản của UBND và các cơ quan trình kỳ họp.

Giám sát của Đại biểu HĐND tại kỳ họp, các vị Đại biểu HĐND cần phát huy vai trò trách nhiệm trong việc giám sát tại kỳ họp. Chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản của HĐND, các báo cáo của UBND, của các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp, đối chiếu với nghị quyết của HĐND 6 tháng, 1 năm đã ban hành để đánh giá việc tổ chức thực hiện của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND cùng cấp và các phòng, ban, cơ quan một cách khách quan, toàn diện. Thường xuyên nắm bắt thông tin tình hình kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn, nhất là những vấn đề mới nảy sinh, những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm để có cơ sở tham gia phát biểu ý kiến  tại kỳ họp.

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp, để hoạt động chất vấn đạt hiệu quả, trước mỗi kỳ họp, các Tổ đại biểu HĐND thành phố tổ chức họp các thành viên để thảo luận những nội dung trình tại kỳ họp HĐND, xem xét các vấn đề cần phải thảo luận chất vấn, thu thập tài liệu liên quan đến nội dung chất vấn và phân công thành viên thực hiện chất vấn  tại kỳ họp. Nội dung chất vấn cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm mà Cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến xã, phường đang tập trung chỉ đạo, những vấn đề mà cử tri và dư luận nhân dân quan tâm, nhằm thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Đối với việc điều hành kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp điều hành kỳ họp, đảm bảo theo sát chương trình, phát huy được  dân chủ, trí tuệ của Đại biểu. Tiếp tục đổi mới cách thức trình bày báo cáo của UBND và báo cáo thẩm tra của hai Ban, đảm bảo khoa học, phù hợp.Yêu cầu các báo cáo trình tại kỳ họp phải ngắn gọn, xúc tích; dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn nhằm giúp cho các Đại biểu nắm rõ và có quyết định đúng đắn đối với những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Hoạt động của HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016- 2021 đã được 2/3 thời gian, nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND là nội dung quan trọng làm cho hoạt động của HĐND có hiệu lực hiệu quả, góp phần xây dựng chính quyền thành phố vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Chử Thị Thủy- UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố

Những tin mới hơn

 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên