19:26 ICT Thứ bảy, 25/09/2021

Trang nhất » HĐND Thành phố » Khóa VI » Kỳ họp thứ 1 » Tiếp xúc cử tri

Một số kinh nghiệm trong tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND

Thứ năm - 05/09/2019 10:04 View: 89
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thực hiện các quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố đã đi vào nề nếp và đạt được kết quả quan trọng.

Trước và sau các kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đều có kế hoạch tiếp xúc cử tri gửi Lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các Ban, các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND thành phố; đồng thời gửi cho Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các phường xã để phối hợp tổ chức thực hiện. Trong thông báo có dự kiến lịch tổ chức tiếp xúc cử tri ở từng xã, phường để các cơ quan liên quan và đại biểu chủ động về mặt thời gian. Để phối hợp với Thường trực HĐND trong hoạt động tiếp xúc cử tri UBND Thành phố có thông báo phân công các đồng chí Lãnh đạo của UBND, trưởng các phòng chuyên môn tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri; UBMT Tổ quốc có công văn gửi tới UBMT Tổ quốc các xã, phường để chủ động phối hợp với thường trực HĐND, UBND các xã phường, các Tổ đại biểu trong việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.

 Các Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp xúc cử tri. Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp được thực hiện đầy đủ. Các tổ đại biểu đã thông báo tới cử tri nội dung, chương trình kỳ họp, tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri; báo cáo cử tri kết quả kỳ họp, tuyên truyền vận động cử tri và nhân dân thực hiện các nghị quyết đã được HĐND thành phố ban hành, kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND thành phố đã phối hợp tổ chức được 89 hội nghị tiếp xúc cử tri với gần 6. 600 cử tri, tiếp thu đầy đủ kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tuy nhiên, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố còn có hạn chế nhất định. Hình thức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND chưa đang dạng, chủ yếu tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND. Nơi tiếp xúc cử tri tập trung chủ yếu ở trụ sở xã, phường, thị trấn, có Tổ đại biểu đã bố trí tiếp xúc cử tri ở các tổ dân phố, bản nhưng chưa được nhiều. Việc mời cử tri tham dự buổi tiếp xúc cử tri chưa thật sự linh động, phần lớn các buổi tiếp xúc cử tri đều có thành phần là lãnh đạo các tổ dân phố, bản, bán bộ hưu trí, rất ít cử tri đang trực tiếp lao động, sản xuất tham gia. Một số kiến nghị của cử tri được trả lời còn chậm, một số Đại biểu HĐND chưa thể hiện hết vai trò, trách nhiệm của mình, chưa thực sự quan tâm, đầu tư để nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri. Trên cơ sở thực tiễn hoạt động, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trong thời gian tới, xin rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Trước hết Đại biểu HĐND phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, nghiên cứu và rèn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân đặc biệt là trong hoạt động tiếp xúc cử tri. Chủ động đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc cử tri như tiếp xúc theo chủ đề, chuyên đề, theo nhóm, theo giới … tăng cường tiếp xúc cử tri tại địa bàn dân cư, tại các phố, bản. Giám sát chặt chẽ các kiến nghị của cử tri đã tổng hợp và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kịp thời báo cáo cử tri kết quả trả lời các kiến nghị cử tri. Để hoạt động tiếp xúc cử tri tại buổi tiếp xúc đạt được hiệu quả, đại biểu HĐND cần phải chuẩn bị chu đáo cho buổi tiếp xúc cử tri, ngoài nội dung báo cáo tại buổi tiếp xúc cử tri do Văn phòng HĐND- UBND chuẩn bị, trước khi tiếp xúc cử tri, đại biểu phải thu thập tài liệu, tìm hiểu về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội tại địa bàn dự kiến tiếp xúc cử tri, những vấn đề đã được giải quyết, chưa được giải quyết ảnh hưởng đến tâm tư nguyện vọng của cử tri. Sau đó xây dựng đề cương để đưa thông tin đến cử tri. Trong quá trình báo cáo cử tri cần nói đúng vấn đề cử tri cần nghe, tránh nói chung chung và kéo dài thời gian. Rèn luyện kỹ năng trình bày trước cử tri, lựa chọn cách thức trình bày phù hợp, ngắn gọn, đầy đủ thông tin, chính xác, dễ hiểu; có thái độ thân thiện, cử chỉ lịch sự, ngôn ngữ phù hợp để tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với cử tri. Rèn luyện phương pháp tổng hợp, tiếp thu ý kiến cử tri: Đại biểu ghi chép đầy đủ ý kiến cử tri đã phát biểu, tổng hợp, phân loại ý kiến: ý kiến nào thuộc thẩm quyền xã, phường; của thành phố mời lãnh đạo UBND Thành phố; UBND xã, phường trả lời; ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh, của Trung ương thì tiếp thu tổng hợp gửi cấp trên. Đại biểu cần theo dõi, giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã tổng hợp chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đảm bảo các kiến nghị được giải quyết kịp thời đúng quy định, hạn chế thấp nhất việc không giải quyết hoặc giải quyết chậm các kiến nghị đã được tổng hợp.

Tiếp xúc cử tri là một nhiệm vụ quan trọng của Đại biểu, tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri nơi địa bàn ứng cử. Nếu hoạt động tiếp xúc cử tri tốt, sẽ phản ánh được trình độ, năng lực của Đại biểu, vì vậy mỗi Đại biểu HĐND thành phố cần ra sức rèn luyện học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đại biểu nhân dân.

Tác giả bài viết: Chử Thị Thủy- UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố

 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên