09:30 ICT Thứ bảy, 24/10/2020

Trang nhất » Thủ tục hành chính

912/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

1771/KH-UBND

Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố ĐBP năm 2020