16:57 ICT Thứ năm, 16/09/2021

Trang nhất » Thủ tục hành chính

1099/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

488/BC-UBND

Kết quả các chỉ số CCHC lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020